AKS-LogoFinal

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати захтев Адвокатске коморе Србије за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и Анализу пореског саветника Оливера Андруна “Паушално опорезивање адвокатске делатности”.

 Захтев АКС

 Анализа