Одлука о потврди мандата у Адвокатској комори Србије (11.02.2012.)

Записник са избора у Адвокатској комори Србије (11.02.2012.)

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије (11.02.2012.)

Писмо које је упућено свим адвокатским коморама у Србији (28.11.2011.)

Одлука о расписивању избора (26.11.2011.)