AKS-LogoFinal

 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

Адвокатска комора Србије је дана 08.04.2021. отпочела разговоре са Владом РС  и ресорним Министарством правде о решавању питања враћања имовине Адвокатској комори Србије и Адвокатској комори Војводине која је национализована 1958. године.

Разговоре су водили председник Адвокатске коморе Србије адв. Виктор Гостиљац, председник Адвокатске коморе Београда адв. Југослав Тинтор и председник Огранка адвоката Нови Сад Адвокатске коморе Војводине адв. Срђан Добросављев.

Као што је познато важећим Законом о повраћају имовине није предвиђена могућност враћања национализоване имовине правним лицима, због чега су представници адвокатуре изнели предлоге могућих решења – измена постојећег закона или доношење lex specialis који би се односио на враћање имовине институцијама од националног значаја.

Адвокатска комора Србије је на одржаном састанку добила уверавања да ће Министарство правде имати своје консултације и размотрити све могућности за решавање овог питања након чега ће у најскоријем периоду разговори бити настављени.

 

 Информација о састанку у Министарству правде