AKS-LogoFinal

 

На основу члана 282. Статута Адвокатске коморе Србије и члана 7. Програма Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује

П О З И В

ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

Адвокатска академија Адвокатске коморе Србије објављује позив за пријављивање адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, на обуку за полагање правосудног испита.

Обуку за полагање правосудног испита – наставу и вежбе, држаће предавачи Адвокатске академије према Плану за спровођење програма за стручну обуку адвокатских приправника за полагање правосудног испита усвојеног од Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Обука ће се одржавати у периоду од 01.10.2019. до 03.12.2019. године у просторијама Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13/VI спрат, у периоду од 17:30 до 19:30 часова.

РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЈЕ 30.09.2019. ГОДИНЕ

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, или електронским путем на е-маил адресу: a.k.srbije@gmail.com

У прилогу можете погледати План и програм обуке из кривичног и грађанског права.

 План и програм обуке из кривичног права

 План и програм обуке из грађанског права