10.10.2019.

Адвокати Тамара Ракочевић и Нихал Поповић продужавају важење огласа којим траже адвокатског приправника/приправницу, ради обављања плаћеног приправничког стажа.

Услови за пријаву на конкурс:

завршен правни факултет
да кандидат нема радног искуства

познавање рада на рачунару
познавање енглеског језика

Сви заинтересовани кандидати своју биографију могу послати на е-маил: nihal.popovic@legalservice.rs.

Пријаве се могу послати до 15.11.2019. године. Сви кандидати који буду ушли у ужи избор биће контактирани од стране адвоката