08.11.2019.

Адвокатској канцеларији др M. Васић потребне приправнице.

Услови: завршен правни факултет, спремна на тимски рад, мотивисана за учење и напредовање у струци.

Пријате слати на маил: justitia@gmail.com