03.09.2021.

Адвокатској канцеларији Лазаревић са седиштем на територији општине Чукарица потребан приправник/ца волонтер ради обављања приправничког стажа.
Услови: Завршен Правни факултет, познавање рада на рачунару, озбиљност и преданост послу.
Адвокатска канцеларија пружа обуку претежно из области грађанског и управног права, уз новчану надокнаду.
Сви заинтересовани кандидати радну биографију могу слати на адресу: adv.jelenastosic@outlook.com