10.06.2019.

Адвокатска канцеларија адвоката Марка Т. Петровића из Београда, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 25, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника-волонтера ради обављања приправничке праксе.
Сви заинтересовани кандидати могу послати ЦВ на е-маил адресу petrovicadvokat@gmail.com.
На разговору биће позвани само кандидати који уђу у ужи избор