6.09.2021.

Адвокатској канцеларији Милосављевић из Пожаревца потребан адвокатски приправник, ради обављања приправничког стажа.

Пријаве са ЦВ-ом слати на е-маил адресу: bojan_vg@yahoo.com