10.09.2021.

Адвокатска канцеларија Сарић Јовчиц из Београда трази приправника за обављање плаценог приправницког стаза.
Услов: полозен Правни факултет и познавање рада на рацунару.
Заинтересовани кандитати пријаве са кратком биографијом могу послати на маил aleksandar.jovcic@hotmail.com.
Kанцеларија задрзава право да контактира кандидате који уђу у узи избор.