13.06.2019.

Адвокат Ана Никшић из Београда, намерава да ангажује адвокатског приправника – волонтера ради обављања приправничког стажа.

Услови: завршен Правни факултет, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика (средњи ниво).

Пријаву са биографијом слати до 28.06.2019. године на електронску адресу:

teodora@advokatananiksic.com

Одабрани кандидати биће позвани на разговор.