09.09.2021.

Адвокатска канцеларија Бутолен Франц Бранко у Београду, оглашава конкурс за адвокатског приправника. Биографију доставити на е-маил адресу: advokat.butolen@gmail.com
Изабрани кандидати биће позвани на разговор. Kонкурс траје до 30. септембра 2021. године