06.09.2021.

Адвокатска канцеларија Ивић, адвоката Владимира Ивића, из Београда, тражи приправника ради обављања адвокатско приправничког стажа.
Услови: диплома Правног факултета и познавање рада на рачунару. Пожељно знање енглеског језика.
Заинтересовани кандидати могу послати пријаву са биографијом на е-маил: vladimir.ivic@advokativic.com
Kанцеларија задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.