06.11.2019.

Адвокат Вукчевић Бошко оглашава потребу за пријем адвокатског приправника – волонтера ради обављања приправничког стажа.

Биографију послати на мејл bosko.d.vukcevic@gmail.com