27.06.2020.
Адвокат Вукчевић Бошко оглашава потребу за пријем адвокатског приправника – волонтера ради обављања приправничког стажа.
Биографију послати на мејл bosko.d.vukcevic@gmail.com