20.07.2021.

Ивана Дробњак, мастер правник са положеним правосудним и адвокатским испитом, заинтересована за рад у адвокатској канцеларији на позицији адвокат-сарадник-

 Биографија – Ивана Дробњак