07.11.2019.

Адвокат Иван В. Канкараш са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, ул. Маршала Тита 83а, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника.

Услови:
– Завршен Правни факултет
– Без радног искуства;
– Познавање рада на рачунару (MS office paket);

Пријаве слати на mail: advokat.kankaras@gmail.com