06.06.2019.
Потребан адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа, са или без радног искуства.
Пријаве са биографијом слати на mail: advokatmilicapetkovic@gmail.com