13.09.2021.

Адвокатској канцеларији у Београду потребан приправник – волонтер са завршеним Правним факултетом Универзитета у Београду, познавањем рада на рачунару и знањем енглеског језика, ради обављања приправничке праксе и стручног усавршавања у области привредног и грађанског права. Kанцеларија има потребу за ангажовањем приправника – волонтера на комплетан период од две године који је потребан за стицање услова за полагање правосудног испита, уз могућност наставка сарадње и након положеног правосудног испита.

ЦВ слати на е-маил corpusiuris@sezampro.rs , adv.dendatijana@gmail.comadv.marijadjosic@gmail.com и/или  jasna.jocovic@gmail.com .

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.