19.07.2021

Адвокатској канцеларији Наташе А. Николић из Ниша потребан је адвокатски приправник- волонтер ради обављања адвокатско – приправничког стажа.

Позивамо све заинтересоване кандидате да своје пријаве са биографијом шаљу на електронску адресу advokatnatasaanikolic@gmail.com.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 018/323-0-155.