06.11.2019.

Адвокат Ивана Вулићевић из Београда расписује конкурс за адвокатског приправника.

Услови:

Завршен државни правни факултет, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.

Пријаве слати на adv.vulicevic@gmail.com до 20.11.2019. године