03.09.2021.

Свјетлана Радонић из Београда, дипломирани правник са положеним  правосудним и адвокатским испитом, заинтересована за рад у адвокатској канцеларији у Београду, на позицији адвокат-сарадник.

 CV – Свјетлана Радонић