10.10.2019.

Адвокат Јелена В. Јовићевић из Београда објављује оглас за пријем адвокатског приправника ради обављања приправничког стажа.

Услови које кадидат треба да испуњава су:

  • завршен правни факултет Универзитета у Београду,
  • познавање рада на рачунару (MS Office),
  • знање енглеског језика,
  • пожељна возачка дозвола Б категорије.

Од кандидата се очекује одговорност, савесност, комуникативност, организованост, предузимљивост, посвећеност послу и професији. Предност имају кандидати који желе да се адвокатуром баве као животним позивом.

Пријаве са CV и фотографијом слати на e-mail адресу: office@advokatjovicevic.rs

Одабрани кандидати биће позвани на разговор.