26.07.2021.

 

Адвокат Ивана Милосављевић из Пожаревца, ул. Моше Пијаде бб, ТЦ Нови дом, спрат 1. локал 22 , oбјављује оглас за адвокатског приправника:
Адвокатској канцеларији Милосављевић из Пожаревца потребан адвокатски приправник, ради обављања приправничког стажа. Пријаве са CV-oм слати на e-mail адресу: milosavljevic.adv@gmail.com