29.07.2021.

 

Адвокатској канцеларији Ћорац из Београда, улица Светог Саве 34, потребан адвокатски приправник, ради обављања приправничког стажа.

Траже се кандидати без радног искуства.
Пријаве са CV-oм слати на e-mail aдресу: advokat.corac@sbb.rs најкасније до 20.08.2021. године.