09.08.2022.

Адвокатској канцеларији \”Ћеховић и сараднидници\” потребна приправница/приправник
Кандидат би требало да испуњава услове:
-завршен правни факултет Универзитета у Београду, са просеком изнад 7
-могућност служења енглеским језиком у обављању посла
-да је иницијативан/иницијативна, уредна, преузима иницијативу
-да има смисао за тимски рад
-да је активни возач  \”Б\” категорије-
-да је одговорна, ажурна и веома вредна.
Кандидати са Cariculum Vite могу да се јаве до 20.08.2022.године на е-адресу: omarceh@yahoo.com