8.10.2021.

Адвокат Леа Герасимовић из Београда, објављује оглас за пријем:

Адвокатског приправника
Услови које кандидат треба да испуњава:

– Завршен Правни факултет;
– Са или без искуства у раду;
– Знање енглеског језика;
– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б категорије.

 

Молимо кандидате да биографије пошаљу на е-маил адресу: office@lgg-law.rs

Пријаве слати до 1.11.2021. године.

Предност имају кандидати који су пријављеени за Програм „Моја прва плата“.

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.

*Не преузимамо обавезу да обавештавамо кандитате који нису прошли селекцију.