12.08.2022.

Адвокат Дејан Цоља, са седиштем канцеларије у Београду, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника.

Услови које кандидат треба да испуњава су:

Завршен Правни факултет;

Познавање рада на рачунару;

Жеља за стручним усавршавањем;

Пожељно је знање енглеског језика.

ЦВ у електронској форми послати на е-маил адресу: dejan@advokatcolja.com .

Одабрани кандидати ће бити позвани на разговор.