21.10.2021.

Адвокатска канцеларија Максимовић, са канцеларијом на Врачару, ул. Господара Вучића бр. 1б, Београд, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника волонтера уз новчану накнаду.

Потребни услови:
– завршен Правни факултет Универзитета у Београду
– без претходног радног искуства
– добро познавање рада на рачунару
Пријаве уз СВ послати на е-маил: slobodansmaksimovic@gmail.com најкасније до 15.11.2021. године уз напомену да ће се контактирати само кандитати који уђу у ужи избор.