12.08.2022.

Адвокат Владимир Бојић из Београда, објављује оглас за пријем адвокатског приправника ради обављања приправничке праксе уз новчану накнаду.
Услови за кандидате:
– завршен Правни факултет Универзитета у Београду
– рад на рачунару
– познавање енглеског језика
Ваше пријаве са биографијама можете слати на е-маил адресу office@advokatskitim.rs.