20.09.2022.

Адвокатска канцеларија Емилија Петровић расписује конкурс за пријем адвокатског приправника/волонтера ради обављања приправни чке праксе у трајању од две године.
Услови које кандидат треба да испуњава:

– завршен Правни факултет
– познавање рада на рачунару

Пријаве са кратком биографијом слати на е-маил адресу:
adv.emilija@gmail.com