20.09.2022.

 

Адвокату Гордани Лакетић из Београда, Kнеза Милоша 16/6, потребан адвокатски приправник/ца, ради обављања приправничког стажа.

Услови које кандидат треба да испуњава:

– завршен Правни факултет

– познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати пријаве и CV са фотографијом могу послати на e-mail: advgordana@gmail.com