21.09.2022.

Адвокату Делић Тамари из Београда, потребан један адв. приправник/ца – волонтер, ради обављања приправничке праксе.

Пријаве, уз ЦВ, заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: advanabdjoric@gmail.com