21.09.2022.

Адвокатска канцеларија РАДИВОЈЕВИЋ, Београд, Светозара Ћоровића 13,

објављује ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ АДВОKАТСKОГ ПРИПРАВНИKА.

Предност имају кандидати без радног искуства и са амбицијом да постану адвокати.

Постоји могућност наставка рада у канцеларији после положеног правосудног испита и уписа у именик адвоката.

Наша адвокатска канцеларија се бави судском адвокатуром и свим гранама права, уз сараднике, адвокате, врхунске стручњаке у појединим областима.

Тел. 011 322-34-99.

radalek@eunet.rs

https://advradivojevic.com/sr/