21.09.2022.

Адвокатској канцеларији Бозиловиц – Петровиц из Београду – ул. Савска 17, потребан је адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа., уз новцану накнаду.

Адвокатска канцеларија пружа услуге из свих правни области.

Услови које кандидат треба да испуњава:
-Завршен правни факултет
-Познавање рада на рачунару
-Полозен возацки испит
Заинтересовани кандидати могу се пријавити слањем биографије на маил:

gordana.bozilovic.p@gmail.com