22.09.2022.

Адвокатској канцеларији Бојанић, која се налази на територији општине Чукарица, улица Авалска број 70, потребан је адвокатски приправник ради обављања приправничке праксе уз накнаду.
Услови које адвокатски приправник мора да поседује су следећи:

-завршен правни факултет Универзитета у Београду;
-рад на рачунару;
-познавање енглеског језика;
-поседовање возачке дозволе Б категорије.

Биографије слати на следећи мејл: nevena681@gmail.com