22.09.2022.

Адвокатска канцеларија Петровић, адвоката Александра С. Петровића из Београда, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника-волонтера.

Kандидат треба да испуњава следеће услове:

Завршен Правни факултет Универзитета у Београду,

Познавање Енглеског језика,

Познавање рада на рачунару.

Заинтересовани кандидати могу послати радну биографију на office@lawpartners.rs

Kанцеларија задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор.