6.09.2022.

Адвокатској канцеларији Ећимовић, Београд – Савски венац, потребан адвокатски приправник.

Пријаве слати на: ecimovic@arka.rs