26.09.2022.

Адвокатској канцеларији Здравка Ђукановића са седиштем у Земуну, потребан приправник ради обављања приправничке праксе.

Приправничка пракса би била плаћена.

Услови за кандидате:

– Завршен Правни факултет Универзитета у Београду;
– Познавање рада на рачунару;

– Пожељно поседовање возачке дозволе “Б” категорије;

– посвећеност послу.

Пријаве слати на е-маил:

zdravkodjukanovic@gmail.com