28.09.2022.

Адвокатска канцеларија Живановић, са седиштем канцеларије у Београду, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника са или без претходног радног искуства, ради обављања приправничке праксе уз новчану надокнаду

Услови које кандидат треба да испуњава:
• Завршен Правни факултет
• Добра комуникација са клијентима
• Организационе способности и
• Познавање рада на рачунару
Нудимо:
• Стицање искуства у раду са физичким и правним лицима, превасходно у областима грађанског, радног, управног и кривичног права
• Заступање клијената пред судом и другим државним органима
• Оспособљавање за самосталан рад у адвокатури

Заинтересовани кандидати могу послати свој ЦВ на е-маил адресу: advokatica.danka@gmail.com