АДВОKАТСKОЈ KАНЦЕЛАРИЈИ ЈЕЛЕНА ВУKОМАНОВИЋ из Београда, ул. Ђуре Даничића бр.4, потребан адвокатски приправник ради обављања приправничког стажа.

Неопходни услови које кандидат мора испуњавати:
-завршен Правни факултет
-без радног искуства или са радним искуством до 6 месеци
-познавање рада на рачунару

Нудимо:
-плаћену приправничку праксу
-могућност пријаве за накнаду преко Националне службе за запошљавање
-могућност останка у канцеларији након положеног правосудног испита

Молимо све заинтересоване кандидате да своје биографије шаљу на адресу advokatjelenavukomanovic@gmail.com