07.11.2022.

Адвокатској канцеларији Илија В.Илиевски из Београда, улица Адмирала Гепрата бр.15/1, потребан адвокатски приправника/приправнице ради обављања приправничког стажа, уз накнаду.
Услови које кандидат треба да испуњава су следеци:
–завршен Правни факултет
-познавање рада на рачунару,
-пожељна заинтересованост за привреду, радно право и парницу.
Заинтересовани кандидати пријаве и ЦВ могу да пошаљу на адресу:

ilija.ilievski@ilievski-partners.rs