07.11.2022.

Адвокатској канцеларији Стојановић-Миљуш, са седиштем у Београду, потребан приправник/приправница ради обаваљања приправничке вежбе.
Тражени услови:
– завршен правни факултет
– познавање рада на рачуну

Биографију можете послати на akstojanovic@gmail.com