09.11.2022.

Адвокатској канцеларији адвоката Жељка Kомазеца потребан адвокатски приправник/ца.

Пријаве уз ЦВ слати на е-маил адресу: zeljkokomazec@yahoo.com