14.11.2022.

Адвокатској канцеларији адвоката Рајковић Владимира, са седиштем у Београду, потребан је адвокатски приправник ради обављања плаћеног приправничког стаза.

Пријаве и биографију заинтересовани кандидати могу послати на е-маил адресу: rajkovic.vlad@gmail.com