14.11.2022.

Адвокату Немањи З. Миленковићу , потребан је адвокатски приправник-волонтер у Београду.

Услови:

– Завршен правни факултет-дипломирани правник,

– Да није користио програме НСЗ -а,

– До 30 година старости.

Позвати адвоката Немању Миленковића на телефон 063415739 или послати ЦВ на е-маил nemanja.m2018@gmail.com