15.11.2022.

Адвоктска канцеларија Јевтић Глумац Марковић и партнери из Београда, ул. Алексе Ненадовића број 31/10 расписује оглас за позицију адвокатског приправника.
Услови за учешће у конкурсу:
1. завршен Правни факултет Универзитета у Београду
2. знање енглеског језика
3. познавање рада на рачунару (MS office)
4. жеља за професионалним бављењем адвокатуром.

Молимо да биографије (ЦВ) шаљете електронским путем на емаил адресу: office@advokati.in.rs

Kонкурс траје до 01.12.2022.године.