31.05.2023.

Адвокат Марија Јовановић, ул. Господар Јованова бр. 56/3, Београд, запошљава адвокатског приправника.

Адвокатска канцеларија пружа услуге претежно из области привредног, радног, миграционог и имовинског права.

Услови за кандидате:

завршен Правни факултет,
знање енглеског језика,
способност за одређивање приоритета и организацију времена,
тимски играч.
Радно искуство није неопходно. Пракса је плаћена.

Адвокатска канцеларија пружа могућност професионалног напредовања, развоја и усавршавања, као и могућност наставка рада у адвокатској канцеларији након положеног правосудног испита.

Kандидати своје биографије могу доставити електронским путем на емаил адресу mjovanovic.plo@gmail.com