29.07.2020.

 

Адвокатска Kанцеларија Симић и сарадници, Београд-Врачар
Расписује конкурс за адвокатског приправника (дипломирани правник)
Заинтресовани кандидати свој CV могу послати на office@advokat-simic.com
Адвокатска канцеларија Симић & Сарадници се бави пружањем правне
помоћи скоро две деценије. Kроз тај временски период заступали смо и
саветовали велики број еминентних домаћих и иностраних компанија. У
потрази смо за новим чланом нашег правног тима који ће нам помоћи да
задовољимо потребе наших клијената као и да у сваком смислу
унапредимо наше пословање.

Ако сте недавно завршили правни факултет и желите да се прикључите
тиму наше адвокатске канцеларије потребно је:

Да желите да адвокатура буде Ваш животни позив
Да имате тимски дух и да сте одговорни
Да сте амбициозни и мотивисани
Да сте предузимљиви и спремни на изазове
Да сте спремни на истраживање и стално учење
Да сте елоквентни

Услови:

Завршен правни факултет
Познавање рада на рачунару (MC Office, интернет)
Познавање бар једног страног језика

Ми нудимо:

Рад у пријатном и динамичном окружењу
Адвоката ментора који ће бити задужен за Вашу приправничку обуку,
усавршавање, оспособљавање за самосталност у раду и евалуацију
Kонтакте са успешним домаћим и страним компанијама
Наставак сарадње након положеног правосудног и адвокатског испита

Опис посла адвокатских приправника и приправница се састоји од:

Вођења предмета (писање поднесака, одласци на суђења, комуникација
са судовима и другим државним органима, комуникација са другим
адвокатима, клијентима итд.)
Присуствовање и учествовање на састанцима
Стручно усавршавање и проучавање прописа

Молимо све заинтересоване кандидате да свој детаљан CV са
мотивационим писмом пошаљу електронским путем на е-маил
office@advokat-simic.co.rs
Позиваћемо кандидате на разговор од првог дана
конкурса, редоследом пријема пријава. Адвокатска канцеларија задржава
право да прекине конкурс уколико се одлучи током трајања конкурса за
одређеног кандидата.