30.07.2020.

Адвокатска канцеларија Ристовић, адвоката Борка Љ. Ристовић и Иване С. Ристовић, из Београда – Стари град, ул. Цара Душана бр. 30, расписује конкурс за пријем адвокатског приправника/приправнице, ради обављања плаћеног приправничког стажа. Канцеларија се претежно бави грађанским и кривичним правом.
Базични услови:
1. Завршен Правни факултет Универзитета у Београду.
2. Знање рада на рачунару.
Сви заинтересовани кандидати пријаве могу слати на email адресу: ristovicborko@gmail.com.
Конкурс је отворен закључно са 15.09.2020. године.
Канцеларија задржава право да на разговор позове само кандидате који уђу у ужи избор.